ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορία της Δανίας

Υποταγμένη μετά την εισβολή των Βίκινγκς κατά τον 8ο αι., η Δανία είχε την πρώτη ενοποίηση τον 10ο αι. με...