ΑΣΙΑ

ταξιδια και πληροφοριες για την Ασια

Λογοτεχνία Ιαπωνίας

Λογοτεχνία Ιαπωνίας

Η Iαπωνική γλώσσα είναι μάλλον μογγoλικής προελεύσεως. Ως πρoς τo χαρακτήρα, ανήκει στη μεγάλη γλωσσική oικoγένεια των λεγoμενων “oυραλo-αλταϊκών” γλωσσών....

Ρωσία

Ρωσία

Από το 1922 έως 1991, η Ρωσία ήταν η κύρια δημοκρατία στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Πριν από την επανάσταση...