ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τι ειναι η  κβαντομηχανική

  Τι ειναι η  κβαντομηχανική Η κβαντομηχανική είναι η θεμελιώδης θεωρία που χρησιμοποιούν οι φυσικοί του 20ού αιώνα για την περιγραφή ατομικών και υποατομικών φαινομένων. Έχει πετύχει να συνδέσει ένα ευρύ φάσμα παρατηρήσεων σε μια συνεκτική εικόνα του σύμπαντος. Σε προηγούμενους αιώνες, από το 1600 έως το 1900, οι επιστήμονες

Τι ειναι η  κβαντομηχανική2019-07-18T11:11:52+01:00

Ειναι το Συμπαν δημιουργημα?

Η βαση αυτου του ισχυρισμού ειναι η Βίβλος. Σοβαρά τώρα είναι η πολυπλοκότητα απόδειξη σχεδιασμού? Οι δημιουργιστές λαμβάνουν ως δεδομένο πως υπάρχει σχέδιο για να υποδειξουν και όχι να αποδειξουντην ύπαρξη ενός σχεδιαστή . Δεν βλέπουμε το Σύμπαν να είναι δημιουργία μιας ανώτερης δύναμης αφού το 99,999999% του Σύμπαντος είναι

Ειναι το Συμπαν δημιουργημα?2019-07-18T11:17:54+01:00