19 Μαίου αποφραδα ημερα

19 Μαίου αποφραδα ημερα

Η Γενοκτονία των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας του Πόντου, ήταν η συστηματική δολοφονία του χριστιανικού ελληνικού πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολία κατά τον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο και τα επακόλουθά του (1914–1922) βάσει τη θρησκεία και την εθνικότητά τους. Υποκινήθηκε από την κυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του τουρκικού εθνικού κινήματος εναντίον του αυτόχθονου ελληνικού πληθυσμού της Αυτοκρατορίας και περιελάμβανε σφαγές, αναγκαστικές απελάσεις που περιλαμβάνουν πορείες θανάτου, συνοπτικές απελάσεις, αυθαίρετη εκτέλεση και καταστροφή των πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων της Ανατολικής Ορθόδοξης εκκλησιας. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πέθαναν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι περισσότεροι πρόσφυγες και επιζώντες κατέφυγαν στην Ελλάδα (προσθέτοντας πάνω από το ένα τέταρτο των προηγούμενων) στον πληθυσμό της Ελλάδας). Κάποιοι, ειδικά εκείνοι στις ανατολικές επαρχίες, κατέφυγαν στη γειτονική Ρωσική Αυτοκρατορία.


Στα τέλη του 1922, οι περισσότεροι Έλληνες της Μικράς Ασίας είτε είχαν φύγει είτε είχαν σκοτωθεί. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα υπό τους όρους της μεταγενέστερης ανταλλαγής πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία επισημοποίησε την έξοδο και απαγόρευσε την επιστροφή Άλλες οι εθνοτικές ομάδες δέχτηκαν παρόμοια επίθεση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των Ασσυρίων και των Αρμενίων, και ορισμένοι μελετητές και οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει αυτά τα γεγονότα ως μέρος της ίδιας γενοκτονικής πολιτικής.Οι Σύμμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καταδίκασαν τις σφαγές της Οθωμανικής κυβέρνησης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πιο πρόσφατα, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας ενέκρινε ψήφισμα το 2007 αναγνωρίζοντας την οθωμανική εκστρατεία κατά των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, ως γενοκτονία. Ορισμένες άλλες οργανώσεις έχουν επίσης εγκρίνει ψηφίσματα που αναγνωρίζουν την οθωμανική εκστρατεία εναντίον αυτών των χριστιανικών μειονοτήτων ως γενοκτονία, όπως και οι εθνικοί νομοθέτες της Ελλάδας, Κύπρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες,Σουηδία,Αρμενία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία