Ολόκληρη η συζήτηση για το πώς είναι “ρατσιστικά αναμεμειγμένος” ο σύγχρονος ελληνικό λαός είναι επιπόλαιη και λάθος.
Πρώτα απ ‘όλα, ο ελληνικός λαός δεν ήταν ποτέ “ρατσιστικά καθαρός” . Έχουμε άφθονες αποδείξεις ότι ο ελληνικός πολιτισμός προέκυψε από τη μίξη ινδοευρωπαϊκών πρωτοελλήνων

που έφθασαν στην Ελλάδα από το βορρά και από μη Ινδοευρωπαίους προελληνικούς λαούς που ζούσαν στην Βαλκανική Χερσόνησο πολύ πριν φτασουν οι γλωσσικοί πρόγονοι των κλασικών Ελλήνων. Όταν συνδυάστηκαν αυτές οι κουλτούρες, οι πληθυσμοί αναμφισβήτητα αναμειχθησαν.Η χρήση της λέξης Ἑλληνικός (Hellēnikós) για να σημαίνει Ελληνας δεν ανέκυψε παρο μονο μετα απο πολύ καιρό αφού οι πρωτοελληνικοι και προελληνικοί πληθυσμοί είχαν αναμειχθεί και αλληλοσυνδέθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε η διάκριση μεταξύ τους είχε χαθεί εντελώς. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες ήταν ήδη “καλά αναμειγμένοι” πριν ξεκινήσουν να ονομάζονται «Έλληνες».

Επιπλέον, οι ιδέες της “φυλής” και της “εθνικότητας” είναι και οι δύο πολιτισμικές κατασκευές χωρίς γενετική βάση. Γενετικά, δεν υπάρχουν εθνότητες. Υπάρχουν ορισμένοι γενετικοί δείκτες που γενικά σχετίζονται με ανθρώπους των οποίων οι πρόγονοι προέρχονταν από ορισμένες περιοχές του κόσμου, αλλά αυτοί οι δείκτες δεν είναι ακριβείς. Οι άνθρωποι από τη Βαλκανική Χερσόνησο γενικά συχνά διακρίνονται ελάχιστα ο ένας από τον άλλο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα στην οποία ανήκουν στο χαρτί. Επιπλέον, αυτοί οι γενετικοί δείκτες δεν είναι πάντα 100% αξιόπιστοι, καθώς η ίδια μετάλλαξη μπορεί να έχει συμβεί σε πολλαπλά σημεία σε διαφορετικούς χρόνους.greeksΤελικά, η καταγωγή ενός ατόμου είναι πραγματικά άσχετη με το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που αποφασίζουν αν κάποιος είναι «ελληνας» ή «τουρκος» ή «αλβανός» ή «σλάβος» – και όχι η γενετική. Αν κάποιος έχει ζήσει στην Ελλάδα όλη τη ζωή του, μιλάει την ελληνική γλώσσα ως τη μητρική του γλώσσα, αναγνωρίζει τον εαυτό του ως “Έλληνα”, αισθάνεται μια ισχυρή αίσθηση συγγένειας με άλλους Έλληνες και είναι μέρος του ελληνικού πολιτισμού, τότε, ειλικρινά, ποιος πραγματικά νοιάζεται στον κόσμο αν οι μακρινοί πρόγονοί του ήρθαν στην Ελλάδα πριν από τετρακοσια χρόνια και δεν ήταν γύρω όταν η κλασική Αθήνα βρισκόταν στο ύψος της τον πέμπτο αιώνα π.Χ.; Το πρόσωπο αυτό είναι Έλληνας, ανεξάρτητα από την καταγωγή του.Πόσο πολλοί Έλληνες συζεύχτηκαν με μη-Έλληνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2.400 χρόνων; Είναι αδύνατο να το πει κανεις. Κανείς δεν μπορεί να ανιχνεύσει το οικογενειακό ιστορικό τους πίσω σε εκείνο το διάστημα και οι μελέτες DNA δεν είναι καθόλου χρήσιμες εδώ επειδή είναι υπερβολικά ασαφείς. Αρκεί να πούμε ότι σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα έχουν πολλούς προγόνους που ζούσαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κλασσικής εποχής αλλά και πολλοί άλλοι που πρόγονοι τους ήρθαν στην Ελλάδα αργότερα. Τα ακριβή ποσοστά δεν είναι γνωστά και, σε κάθε περίπτωση, ποικίλλουν δραστικά από άτομο σε άτομο.